Per què es tornen més foscos els materials mullats?

Respon INMACULADA PASCUAL VILLALOBOS:

Quan mirem una superfície seca, un teixit o inclús l’arena, percebem els seus colors. Açò és així perquè aquests materials absorbeixen de manera selectiva la llum incident (radiació electromagnètica) i reflecteixen la llum corresponent al color percebut. Quan els materials estan secs reflecteixen més quantitat de llum que els materials mullats, per això percebem els colors més vius quan els materials estan secs.

Si llavem la roba o mullem un material, la llum que arriba al material és de nou en part absorbida i en part reflectida, però en tindre aigua entre les molècules o als espais lliures entre les fibres d’un teixit, té lloc també el fenomen de refracció. La refracció es produeix en la superfície de separació entre dos medis d’índex de refracció diferent, en aquest cas aire i aigua. El valor de l’índex de refracció de l’aigua és superior al de l’aire, per la qual cosa quan la llum arriba a un material mullat augmenta la refracció i disminueix la reflexió. Per això seguim percebent el mateix color, però ens sembla més obscur doncs, en produir-se la refracció, la quantitat de llum reflectida és menor.

Quan el material es seca, l’aigua s’evapora i no es produeix la refracció de la llum per la qual cosa tornem a veure els colors més intensos.

Inmaculada Pascual Villalobos és professora del Departament d'Òptica, Farmacologia i Anatomia de la Universidad d'Alacant.

© Mètode 2018