Humanitats digitals

Les noves tecnologies han aportat a les ciències humanes noves possibilitats de visualització, de connexió entre dades o d’interpretació, i han donat lloc a una disciplina que avui es coneix com a Humanitats Digitals. Aquest número monogràfic s’obri a col·laboracions que mostren a un públic ampli la manera en què aquestes noves estratègies d’investigació, dins l’àmbit de les ciències humanes, estan contribuint no sols a la preservació i difusió del patrimoni cultural en nous formats, sinó també a la generació de nous coneixements.

Monogràfic especial sobre Humanitats digitals. Instruccions per a l’enviament d’articles.

Data límit d’enviament: ampliat fins al 17 de novembre de 2023.

Data prevista de publicació: volum 3, 2024.

Idiomes de recepció d’articles: català, espanyol i anglès.

Extensió: entre 16.000 i 20.000 caràcters amb espais, referències incloses. Seguiu l’enllaç per a consultar les normes d’edició

Mètode Science Studies Journal està indexada en nombroses bases de dades com Scopus, JCR, ERIH Plus i Latindex, entre altres.

Per a l’enviament d’articles és necessari registrar-se prèviament ací (les persones de la Universitat de València han de registrar-se amb el nom d’usuari i contrasenya del correu institucional de la UV). Una vegada que dispose d’un nom d’usuari i contrasenya, es pot realitzar l’enviament de l’article des d’aquest enllaç.

Dubtes: [email protected]

© Mètode 2023