Josep Roselló Oltra 50POSTS

Tècnic agrícola. Estació Experimental Agrícola de Carcaixent.

Pel mes de maig apareixen les flors, que són de color blanc verdós i poc vistoses. En juliol ja tenim les llavors, que han d’assecar-se al sol i conservar-se en un recipient hermètic en un lloc fresc i ombrejat.

0

Cama llarga i cama curta són dues varietats d’alls que es cultiven com a tendres a Xàtiva i partides de la rodalia. L’all tendre

0
llavors

Quan guardem i sembrem llavors de les plantes que més ens agraden estem millorant la població de cultiu cap al nostre interès, com han fet tradicionalment els nostres avantpassats.
0
104-85ros

Les carabassetes, també conegudes com a carbassons, pertanyen a l'espècie botànica Cucurbita pepo, que resulta ser una

0
107a-84

Josep Roselló Al nostre territori el garrofó és molt apreciat en la cuina perquè és un element

0

De les solanàcies plantades als horts, les albergines són les més amants de la calor, més que la tomaca, el pebre i la creïlla.

0

Les carabasses són els fruits més espectaculars de totes les hortícoles per la seva gran varietat i vistositat. En trobem de totes les formes

0

0
125agran-77

El cultiu del modest cacau és ara escàs i marginal, però abans no ho era, abans era un conreu fonamental, pel seu gra, aliment

0
Hort de creïlles

La modesta creïlla és un tubercle de gran importància alimentària i almenys de tard en tard cal cultivar-la al nostre hort. Si bé per

0