Josep Roselló Oltra 52POSTS

Tècnic agrícola. Estació Experimental Agrícola de Carcaixent.

El moniato forma part dels cultius que salvaren de la fam molts valencians en la postguerra. Moltes persones majors el recorden directament torrat al forn o en l’olla de moniato.  També ha sigut i és emprat encara en rebosteria, com en els pastissets de Nadal, en l’arnadí i altres dolços. 
0

Pel mes de maig apareixen les flors, que són de color blanc verdós i poc vistoses. En juliol ja tenim les llavors, que han d’assecar-se al sol i conservar-se en un recipient hermètic en un lloc fresc i ombrejat.

0

Cama llarga i cama curta són dues varietats d’alls que es cultiven com a tendres a Xàtiva i partides de la rodalia. L’all tendre

0
llavors

Quan guardem i sembrem llavors de les plantes que més ens agraden estem millorant la població de cultiu cap al nostre interès, com han fet tradicionalment els nostres avantpassats.
0
104-85ros

Les carabassetes, també conegudes com a carbassons, pertanyen a l'espècie botànica Cucurbita pepo, que resulta ser una

0
107a-84

Josep Roselló Al nostre territori el garrofó és molt apreciat en la cuina perquè és un element

0

De les solanàcies plantades als horts, les albergines són les més amants de la calor, més que la tomaca, el pebre i la creïlla.

0

Les carabasses són els fruits més espectaculars de totes les hortícoles per la seva gran varietat i vistositat. En trobem de totes les formes

0

0
125agran-77

El cultiu del modest cacau és ara escàs i marginal, però abans no ho era, abans era un conreu fonamental, pel seu gra, aliment

0