Ramon Margalef

El rostre humà d’un ecòleg revolucionari

En el centenari del naixement de Ramon Margalef, l'autor de l'article ens detalla alguns aspectes de la vida acadèmica d'aquest ecòleg revolucionari.

0

Entrevista a Ramon Margalef

En 1991, Martí Domínguez va entrevistar l'ecòleg Ramon Margalef en el setmanari El Temps. Recuperem ara aquella conversa.

0

Les «formes infinites» de la natura, protagonistes del nou número de Mètode

El número 103 de la revista Mètode aborda com l'evolució influeix en la biodiversitat d'espècies al planeta.

0
ramat nyus biodiversitat Terra

El futur de la biodiversitat a la Terra

Si volem preservar ecosistemes funcionals per al futur i continuar gaudint dels seus serveis, també cal protegir la diversitat filogenètica i la funcional. Però per fer-ho no n’hi ha prou a delimitar espais protegits.

0
Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva

En la cruïlla entre diversitat i evolució

L’any 1998 naixia l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València. Us oferim la crònica de la seua V Jornada Científica, marcada per aquesta fita.

0

Definir la naturalesa

En la dècada de 1980 van sorgir tres subdisciplines de l’ecologia: la restauració ecològica, la biologia de la conservació i la biologia de les invasions; i totes tres van abraçar el paradigma nativista.

0

Repensant la conservació

Des de mitjan anys vuitanta fins ara, la biologia de la conservació s’ha escindit en dos camps quasi independents: la gestió i l’ecologia de la conservació. Hem assistit a la recuperació de les espècies amenaçades de gran envergadura i a la disminució de les petites i comunes.

0
biodiversitat marina

Biodiversitat marina en el temps i l’espai

La biodiversitat ha anat canviant tant en l’espai com en el temps. Per sort, petits organismes coneguts com ‘microfòssils’ ens permeten inferir patrons de biodiversitat passats de forma detallada.

0

Més enllà del recompte d’espècies

Els índexs tradicionals de diversitat (principalment riquesa, abundància i equitativitat d’espècies) han estat altament reveladors per al seguiment de processos en comunitats i ecosistemes en ecologia moderna.

0
Rosenzweig

Entrevista a Michael L. Rosenzweig

Entrevista a Michael L. Rosenzweig, professor emèrit d'Ecologia i Biologia Evolutiva a la Universitat d'Arizona i Ecologista Eminent de la Societat Ecologista d'Amèrica.

0