Dia Mundial del Medi Ambient

Recuperar els ecosistemes

Dia Mundial del Medi Ambient

El 5 de juny se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient, enguany amb el lema «Reimagina, recrea, restaura» per a reivindicar la necessitat de recuperar els ecosistemes degradats. Quins són els principals problemes a què s’enfronten els ecosistemes? A continuació, oferim una selecció d’articles que ens poden oferir més llum sobre aquestes qüestions.

Canvi climàtic

El canvi climàtic és una qüestió transversal que afecta ecosistemes terrestres i marins des de diferents aspectes. El més obvi és l’augment de l’escalfament del planeta. La temperatura global  a la Terra ha augmentat ja 1 ºC respecte a la mitjana de 1951-1980, segons dades de la NASA. Un augment que no es dona només a la superfície terrestre, sinó que també acusen els oceans.

Quant s’està escalfant el Mediterrani?, per María José López García

L’escalfament global del planeta afecta especialment oceans i mars. Al mar Mediterrani, els registres oceanogràfics i meteorològics presos in situ juntament amb les observacions més recents des de satèl·lit evidencien un escalfament global estimat entre 0,6 i 1 oC durant les tres últimes dècades. Llegir més.

Més enllà de l’escalfament global, per Carles Pelejero i Eva Calvo

La petjada de les activitats humanes sobre el planeta és tan profunda que molts científics ja suggereixen que hem entrat en una nova època geològica, l’antropocè. D’entre aquestes activitats, les que venen acompanyades de grans emissions de diòxid de carboni (CO2) afecten d’una manera global tot el planeta i, sobretot, els oceans. Aquests, a banda d’escalfar-se, es tornen progressivament més àcids i menys oxigenats. Llegir més.

Pèrdua de biodiversitat

El canvi climàtic, l’explotació de recursos i d’espais, la contaminació… Hi ha múltiples factors que expliquen la pèrdua de biodiversitat al nostra planeta, però aquesta planteja moltes qüestions. En els números Elogi de la vida i Formes infinites en vam intentar respondre algunes.

ramat nyus biodiversitat Terra

El futur de la biodiversitat a la Terra, per Daniel Sol

Si volem preservar ecosistemes funcionals per al futur i continuar gaudint dels seus serveis, també cal protegir la diversitat filogenètica i la funcional. Però per fer-ho no n’hi ha prou a delimitar espais protegits. Llegir més.

Repensant la conservació, per Alejandro Martínez-Abraín

Des de mitjan anys vuitanta fins ara, la biologia de la conservació s’ha escindit en dos camps quasi independents: la gestió i l’ecologia de la conservació. Hem assistit a la recuperació de les espècies amenaçades de gran envergadura i a la disminució de les petites i comunes. Llegir més.

Enemics naturals i biodiversitat, per Alexandre Mestre i Robert Holt

Els enemics naturals estan entre els principals impulsors de les dinàmiques de biodiversitat pero, de vegades, produeixen greus pèrdues en la majoria de les quals els humans estan involucrats. Llegir més.

Contaminació

La indústria, el transport, l’agricultura… Les activitats humanes, o la gran majoria d’elles, provoquen una sèrie de deixalles i residus, ja siga en forma de contaminants de l’aire, plaguicides, restes plàstiques, etc. Totes elles tenen un gran impacte en el nostre entorn.

mar menor 1

El col·lapse del Mar Menor, per Francisca Giménez Casalduero i Julia Martínez Fernández

La degradació del Mar Menor no va començar amb la dramàtica imatge de tones de peixos morint en les vores el mes d’octubre de 2019. Hem de remuntar-nos a començament de la segona meitat del segle passat. Llegir més.

Article microplàstics

Ofegats en plàstic, per Balma Albalat Oliver

La presència dels microplàstics al medi marí s’ha erigit com un dels principals reptes a què s’enfronten les agendes mediambientals i conservacionistes. Llegir més.

© Mètode 2021

Cap de redacció de la revista Mètode.