48-21

En «Història del pensament biològic», els autors ens transmeten la curiositat pels antecessors, el seu coneixement i les seues interpretacions.
0
47-21

«Characters and Blocks of Finite Groups» aprofundeix en la teoria ordinària de caràcters, proposant un mètode eficaç per a l'estudi dels grups finits i una elaborada teoria algebràica.
0
46-20

«Història del pensament biològic» estudia el naixement de les idees biològiques, i com aquestes varen servir de substrat necessari per a la germinació de noves hipòtesis i disciplines.
0

Del miler llarg de títols que nodreixen el fons editorial de les Publicacions de la Universitat de València, una bona part és constituït per llibres de caràcter científic i tècnic. Un camp que es vol potenciar cada vegada més.
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19