Amb independència de quin siga el mecanisme responsable de l’orientació sexual d’un individu en particular, els científics han començat a plantejar-se la possibilitat que el comportament homosexual siga un producte del procés evolutiu explicable en termes de valor adaptatiu.
0

Post-copulatory sex selection: sperm competitiveness and selection. In the last 20 years research into the reproductive

0

L’alta producció d’espermatozoides entre els mascles, en comparació amb el nombre relativament baix d’òvuls que produeixen les femelles, fa que aquells puguen tenir un major èxit

0

Plant sexuality. Plant sexuality is much more complex than we could have imagined The absence of movement

0

Còpula de dues sargantanes ibèriques (Podarcis hispanica). Durant la còpula el risc de ser depredat és alt perquè la parella ha de quedar-se unida durant uns

0

 El sexe és un tema de transcendental importància en les nostres vides per moltes raons diferents. La més evident és que tots nosaltres existim com a conseqüència de les relacions

0

Cork: the natural guardian of wines. The cork oak (Quercus suber) covers its trunk and

0

Wine: food, drug or medicine perhaps? In this article the author looks at the many beneficial effects

0

Innovative oenological biotechnology. In recent years, many winemakers have started to use pure wine yeast strains to

0

Plant heritage: vine varieties. The vineyards of Catalunya and Valencia posses a heritage of vine varieties, in

0

Wine: culture and economy. Above all, wine is a food product, which, on gaining commercial importance, has

0

Després d’unes quantes dècades de regressió, caiguda en consum i fins i tot rebuig

0

Valencia, the cradle of experimental particle physics in Spain. Around 1950, J. Catala de Alemany, Catedratic

0

Internet and the world wide web. A world-wide web has been developed at CERN to allow researchers, taking part in large scientific collaborations, to interchange data

0

From Nuclear and Particle Physics to Medicine. A little bit of history. A revolution in the

0
Anna Veiga

Anna Veiga és coneguda per ser pionera en el camp de la reproducció in vitro a casa nostra. Ella va ser la «mare» científica del primer bebè proveta a Espanya

0

The LEP adventure. LEP, the e+ e- collider at CERN, has been successfully operating since 1989. During

0

Particle Accelerators: “the super-microscopes”. We describe the importance of accelerators in particle physics, their basic principles, different types and uses. We include a detailed study of

0

Exotic Nuclei: Per ardua ad astra. Atomic nuclei, the tiny objects at the hearts of atoms, make up 99.8 % of the matter in our Universe.

0

Els constituents elementals de la matèria. © CERN Particle Zoology. Our present understanding of the basic constituents of matter and the interaction between them is

0

Els éssers humans sempre hem volgut saber de què està fet el món en què vivim. En

0

© Conservatoire du Littoral The experience of the "Conservatoire du Littoral" conservation as

0

© J. Domingo Les torres de guaita han estats utilitzades per a estimar els canvis a la línia de costa. Les fluctuacions de la mar

0
Túria port Pinedo

Igual que els qui defensem l'horta creiem que és una mostra irrenunciable del nostre ser com a valencians en l'imaginari col·lectiu, també creiem que nostre litoral és una part de la nostra geografia i del nostre referent comú.
0