Els altres genomes

What about the other genomes? 1995 saw the publication of the first complete genome sequences of prokaryotic cells and a year later the first sequences of an eukaryotic organism were

0
La grandària del genoma i la complexitat dels éssers vius

The genome and the complexity of living beings. The genome of an organism is the total dna content of its cells, including genes and intergenic regions. In prokaryotes (Archaea and

0

The biology of “sex-appeal”: mate selection in humans. Until recently, it was thought that standards for physical

0

 El punt de no retorn: present i futur de la sexualitat humana. Actualment, la selecció natural continua influint en les poblacions humanes, condicionant la nostra forma de ser i el

0

Amb independència de quin siga el mecanisme responsable de l’orientació sexual d’un individu en particular, els científics han començat a plantejar-se la possibilitat que el comportament homosexual siga un producte del procés evolutiu explicable en termes de valor adaptatiu.
0

Post-copulatory sex selection: sperm competitiveness and selection. In the last 20 years research into the reproductive

0

L’alta producció d’espermatozoides entre els mascles, en comparació amb el nombre relativament baix d’òvuls que produeixen les femelles, fa que aquells puguen tenir un major èxit

0

Plant sexuality. Plant sexuality is much more complex than we could have imagined The absence of movement

0

Còpula de dues sargantanes ibèriques (Podarcis hispanica). Durant la còpula el risc de ser depredat és alt perquè la parella ha de quedar-se unida durant uns

0

 El sexe és un tema de transcendental importància en les nostres vides per moltes raons diferents. La més evident és que tots nosaltres existim com a conseqüència de les relacions

0

Cork: the natural guardian of wines. The cork oak (Quercus suber) covers its trunk and

0

Wine: food, drug or medicine perhaps? In this article the author looks at the many beneficial effects

0

Innovative oenological biotechnology. In recent years, many winemakers have started to use pure wine yeast strains to

0

Plant heritage: vine varieties. The vineyards of Catalunya and Valencia posses a heritage of vine varieties, in

0

Wine: culture and economy. Above all, wine is a food product, which, on gaining commercial importance, has

0

Després d’unes quantes dècades de regressió, caiguda en consum i fins i tot rebuig

0

Valencia, the cradle of experimental particle physics in Spain. Around 1950, J. Catala de Alemany, Catedratic

0

Internet and the world wide web. A world-wide web has been developed at CERN to allow researchers, taking part in large scientific collaborations, to interchange data

0

From Nuclear and Particle Physics to Medicine. A little bit of history. A revolution in the

0
Anna Veiga

Anna Veiga és coneguda per ser pionera en el camp de la reproducció in vitro a casa nostra. Ella va ser la «mare» científica del primer bebè proveta a Espanya

0

The LEP adventure. LEP, the e+ e- collider at CERN, has been successfully operating since 1989. During

0

Particle Accelerators: “the super-microscopes”. We describe the importance of accelerators in particle physics, their basic principles, different types and uses. We include a detailed study of

0

Exotic Nuclei: Per ardua ad astra. Atomic nuclei, the tiny objects at the hearts of atoms, make up 99.8 % of the matter in our Universe.

0

Els constituents elementals de la matèria. © CERN Particle Zoology. Our present understanding of the basic constituents of matter and the interaction between them is

0