© J. Domingo Les torres de guaita han estats utilitzades per a estimar els canvis a la línia de costa. Les fluctuacions de la mar

0
Túria port Pinedo

Igual que els qui defensem l'horta creiem que és una mostra irrenunciable del nostre ser com a valencians en l'imaginari col·lectiu, també creiem que nostre litoral és una part de la nostra geografia i del nostre referent comú.
0

© Miguel Lorenzo El desgavell urbanístic de Benidorm és un dels pitjors exemples de gestió del litoral ibèric. Protecting habitats along

0

Controversial paths: How the teory of Evolution was received in Valencia. In the

0

Evolution and disease: What made Salmonella pathogenic? The versatility and frequency with which genetic interchange takes place

0

Coevolution of endosymbiotic bacteria and insects. Bacterial symbionts have been important in the evolution and diversification

0

The "Bolero de Ravel" and convergence of pinyon pines in mediterranian climates in America and Europe. The large seeds

0

Molecular Evolution: the life's clock. Molecular evolution studies

0

Si hi ha alguna cosa que caracteritza la biologia evolutiva és que, amb independència de la seua

0

The tree of life: once vigorous, now withered? The tree of life metaphore has a long tradition. Before Darwin's

0

The Future of Evolutionary Biology. Evolutionary biology is probably the most ambitious research theory program of biology.

0

© Mètode Durant els darrers 25 anys s'ha produït un creixement espectacular de l'activitat dels mercats financers. Mathematics in the Financial Market. We present

0

Il·lustració: Riu Serra      Contemporary Statistical Methods in Scientific Research: Bayesian Analysis. An

0

  Figura 2: Com podem reconstruir la part que manca a partir de la informació exterior a la taca de manera que tinguem la sensació d'estar

0

Some Algebraic problems. We follow mathematical development through the evolution of some classic algebraic problems.

0

The self-linking number of a closed space curve.The self-linking number is a geometrical invariant, which measures the

0

The peak of mathematical research in Spain. In this article we give an account of the evolution

0

El matemàtic continua essent el més desconegut dels científics. És veritat que no disposem de potents departaments

0

Is anybody out there? In the paper our aim is to describe some basic facts about prime

0
Estudiants a la Facultat de Magisteri de la Universitat de València

La posició de la dona dins de l’àmbit científic ha evolucionat positivament de manera significativa en els últims anys, especialment en l’última dècada amb l’aprovació de mesures per a aconseguir la igualtat. No obstant això, falta molt de camí per recórrer
0
Guido Reni. Caritat, ca. 1630.

El gran pes que té per a nosaltres la imatge de la maternitat com la vocació totalitzant ha portat amb freqüència a assumir que es tracta d’una realitat natural i immutable
0
Mare embarassada

L’antropologia social i cultural ha estudiat la reproducció des del punt de vista de diverses especialitats –parentiu, simbolisme, feminisme, salut– i ha assenyalat tant les dimensions que comprèn com el caràcter social, construït i central per al manteniment d’una societat.
0
Susan Hiller. Del museu Freud, 1991-1996.

Una carrera científica normalment és una carrera d'obstacles, però en el cas de ser una dona s'hi afegeixen problemes i mecanismes d'exclusió específics.
0
Dones_laboratori_farmacia

El present article vol aportar una reflexió personal des del punt de vista de la història cultural sobre els contextos i els condicionants que han provocat l'exclusió de les dones de l'àmbit de la ciència.

0