The "Bolero de Ravel" and convergence of pinyon pines in mediterranian climates in America and Europe. The large seeds

0

Molecular Evolution: the life's clock. Molecular evolution studies

0

Si hi ha alguna cosa que caracteritza la biologia evolutiva és que, amb independència de la seua

0

The tree of life: once vigorous, now withered? The tree of life metaphore has a long tradition. Before Darwin's

0

The Future of Evolutionary Biology. Evolutionary biology is probably the most ambitious research theory program of biology.

0

© Mètode Durant els darrers 25 anys s'ha produït un creixement espectacular de l'activitat dels mercats financers. Mathematics in the Financial Market. We present

0

Il·lustració: Riu Serra      Contemporary Statistical Methods in Scientific Research: Bayesian Analysis. An

0

  Figura 2: Com podem reconstruir la part que manca a partir de la informació exterior a la taca de manera que tinguem la sensació d'estar

0

Some Algebraic problems. We follow mathematical development through the evolution of some classic algebraic problems.

0

The self-linking number of a closed space curve.The self-linking number is a geometrical invariant, which measures the

0

The peak of mathematical research in Spain. In this article we give an account of the evolution

0

El matemàtic continua essent el més desconegut dels científics. És veritat que no disposem de potents departaments

0

Is anybody out there? In the paper our aim is to describe some basic facts about prime

0
Estudiants a la Facultat de Magisteri de la Universitat de València

La posició de la dona dins de l’àmbit científic ha evolucionat positivament de manera significativa en els últims anys, especialment en l’última dècada amb l’aprovació de mesures per a aconseguir la igualtat. No obstant això, falta molt de camí per recórrer
0
Guido Reni. Caritat, ca. 1630.

El gran pes que té per a nosaltres la imatge de la maternitat com la vocació totalitzant ha portat amb freqüència a assumir que es tracta d’una realitat natural i immutable
0
Mare embarassada

L’antropologia social i cultural ha estudiat la reproducció des del punt de vista de diverses especialitats –parentiu, simbolisme, feminisme, salut– i ha assenyalat tant les dimensions que comprèn com el caràcter social, construït i central per al manteniment d’una societat.
0
Susan Hiller. Del museu Freud, 1991-1996.

Una carrera científica normalment és una carrera d'obstacles, però en el cas de ser una dona s'hi afegeixen problemes i mecanismes d'exclusió específics.
0
Dones_laboratori_farmacia

El present article vol aportar una reflexió personal des del punt de vista de la història cultural sobre els contextos i els condicionants que han provocat l'exclusió de les dones de l'àmbit de la ciència.

0

La tradicional exclusió de les dones de l’àmbit públic, de l’educació, de la política, de l’art i de la cultura i la reclusió femenina en l’àmbit domèstic han anat transformant-se

0
Joan Francesc Mira i Antonio Ariño

A finals dels anys vuitanta, Joan Francesc Mira va proposar a Antonio Ariño la possibilitat de publicar un llibre sobre les festes valencianes a la col·lecció «Temes d'Etnografia Valen-ciana», que

0

El 18 de maig de 2001 la UNESCO va declarar el Misteri d'Elx «Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat», declaració que es va veure reforçada el

0

A Itàlia se celebren multitud de festes populars protagonitzades per l'ofrena de pans cerimonials. La presència de pans votius, de vegades antropomorfs, s'escampa per diverses regions. A Sicília encara s'observa una àmplia tipologia de pans cerimonials, en particular amb motiu de les festes de Sant Josep i Setmana Santa. Aquests pans tan «particulars» s'ofereixen també, però, amb motiu d'altres diades i de moltes festes patronals o d'especial rellevància per a una comunitat concreta. De particular interès són, per la forma i l'ús ritual, els pans antropomorfs ofrenats com a exvots per recompondre l'ordre del cos i del cosmos.

0

El calendari tradicional es veu fortament influït per l’alimentació. Moltes festes estan lligades de manera inseparable a costums relacionats amb el menjar. A la regió italiana del Piemont, el patrimoni gastronòmic viu un procés de revaloració i reinterpretació que obeeix a una lògica creativa que proposa eixir de la crisi econòmica amb la recuperació del saber tradicional. En aquest corrent de pensament es troben moviments com Slow Food i iniciatives com la que duu a terme la Universitat de Ciències Gastronòmiques per censar l’ús d’aliments en les festes populars.
0
74-75

El decret 40/2007 de la Generalitat Valenciana va declarar Monument Natural el camí dels pelegrins de les Useres, que cal preservar perquè sustenta una de les celebracions més antigues del

0