Millorar l’eficiència en el sector de l’edificació és clau per a la reducció del consum d’energia. En l’àmbit de la UE, la construcció representa

0
62-73

Mètode L’11 de març de 2011, un tsunami de 14 metres d’altura afectà seriosíssimament tres dels sis reactors BWR de la central nuclear japonesa de Fukushima I (Fukushima Daiichi). Les exactes

0

Des que es va descobrir i fi ns que va ser utilitzada amb fi ns bèl·lics o per produir electricitat, l’energia nuclear ha marcat les diferents etapes del segle XX. Una font d’energia relativament jove el futur de la qual es perfi la molt difús, a causa dels riscos que planteja i del corrent antinuclear que reviscola cada dia amb més força a la societat occidental.
0

Els combustibles fòssils van permetre un gran avenç en la nostra societat i van ser fonamentals per a la revolució industrial. No obstant això, la disponibilitat fi nita, i les difi cultats cada dia majors per a extraure’ls, fan més necessari que mai replantejar-nos l’ús que en fem.
0

Una alteració en els preus de l’energia té conseqüències sobre la inflació i sobre el conjunt de l’activitat econòmica, la qual cosa afecta la posició competitiva del país. La importància

0

El control de l’energia ha permès a la humanitat progressar fi ns arribar a l’actual modernització de la societat.
0

Moltes persones estan convençudes que l'aportació de les anomenades energies renovables a la generació elèctrica no passa d'anècdota; la realitat és que l'any 2011 han aportat

0

Neuropsychology: a specialisation with future perspectives. Neuropsychology encompasses two important approaches within brain research. One approach investigates the relationship between the brain and behaviour, while the

0

Conjunt de cromosomes del genoma humà.  A genetic basis for brain disease and mental illness. In the

0

Brain and hormones: a two way path. Hormones play a very important role in controlling a number

0

Neurogenesis in the adult brain. is regeneration possible?. Neurogenesis, the production of new neurons, in the adult

0

Brain organisation. The remarkable organisation of the brain is shaped during embryonic development through a complex array of molecular programs and cellular interactions. After birth, information

0

An attempt to gain a better understanding of the cerebral cortex. Currently we are faced with

0

Mapa de l’escoça cerebral humana mostrant algunes de les regions de les quals es coneix la funció. The fragmented brain and cartography of the mind. The human mind is not a

0

Solament si l’investigador posseeix un coneixement profund del comportament natural de l’animal amb què treballa serà capaç de dissenyar experiments etològicament rellevants. Brain

0

Potser l’última frontera de la ciència és la comprensió del fonament biològic de la consciència

0

Donàvem aquest nom a tres plantes ornamentals diferents que identificàvem pel color de les flors: blau, groc o blanc. Però només aquest últim, el blanc, era, pròpiament, el gesminer, l’arbust delicadíssim per mantenir aixecades les branques del qual –d’escorça llenyosa a partir del segon o tercer any de vida– s’havia de disposar d’alguna mena d’enreixat, de rafal o de pòrtic, de pèrgola, de tanca o de paret.
0
36-22

Growth without development. With respect to the future of historic market gardens. A coordinated policy is essential to protect what remains of the market gardens. Few European cities have an

0
33-22

Reviving historical Valencian irrigation systems: challenges and strategies. The current state of historical

0
31-22

Cartography of irrigation and geographical information systems. Recent development in geographical information systems (GIS) has opened up a wide range of possibilities in cartography and land management. In this article

0
29-22

Land and society in the market gardens of the «Séquia Reial» (Royal Irrigation channel) in Montcada. Over the last millennium, the Royal Channel, a complex of agricultural irrigation systems built

0
27-22

Conflict and reform in the Valencian market garden. The Valencian market garden of today is a result of traditions which have been maintained over the centuries. The author proposes a

0
24-22

A kingdom of villages and market gardens. During the last decades of James the First's reign, the communities and colonies that settled in the feudal lands of Valencia benefited from

0
22-22

A l'esquerra, fotografia del molí islàmic excavat recentment al Barri del Carme, (València). Baix una reconstrucció del molí islàmic Hydraulic archaeology in the Islamic city of Valencia. The Archaeological Research Service

0