60-54

El 7 de juliol de 2005, The New York Times publicava un article d’opinió de Christoph Schönborn, cardenal arquebisbe de Viena. En aquest text titulat Finding

0
96-55

© M. LorenzoLes recomanacions generals sobre la dieta no s’adeqüen a escala individual. Sense deixar de banda els beneficis d’una dieta equilibrada i saludable, cal

0
85a-73

Red Eléctrica de España Les línies elèctriques susciten un cert rebuig pels seus efectes en el paisatge i el medi ambient.  L’electricitat

0
78-73

© Valentín Rodríguez. El futur model energètic al nostre país passa pel necessari desplegament, entre altres fonts, de l’energia eòlica. Però la

0
76-73

IREC El 2008 va néixer l’Institut d’Investigació en Energia de Catalunya (IREC) com una forta aposta per un espai d’investigació i desenvolupament

0
74-73

LM Windpower L’enorme aerogenerador Haliade 150 té 6 megawatts de potència i fa 150 metres de diàmetre (a dalt). Aquest tipus d’aerogeneradors estan orientats exclusivament a l’ús

0
69-73

Asociación Española de la Industria Termoeléctrica Les centrals termosolars capturen energia tèrmica, no lluminosa, mitjançant miralls parabòlics que escalfen un fluid contingut en un tub o

0

Vicent Martínez Sancho (Simat de la Valldigna, 1943) ha exercit com a professor de Física a la Universitat de València durant més de quaranta anys, adscrit al departament de Física

0
Energia i edificació

Millorar l’eficiència en el sector de l’edificació és clau per a la reducció del consum d’energia. En l’àmbit de la UE, la construcció representa

0

S’ha parlat molt poc en la premsa espanyola de les conseqüències d’un greu accident nuclear per a l’entorn natural. L’argument que més es va repetir fou el de les alternatives energètiques.
0

Des que es va descobrir i fi ns que va ser utilitzada amb fi ns bèl·lics o per produir electricitat, l’energia nuclear ha marcat les diferents etapes del segle XX. Una font d’energia relativament jove el futur de la qual es perfi la molt difús, a causa dels riscos que planteja i del corrent antinuclear que reviscola cada dia amb més força a la societat occidental.
0

Els combustibles fòssils van permetre un gran avenç en la nostra societat i van ser fonamentals per a la revolució industrial. No obstant això, la disponibilitat fi nita, i les difi cultats cada dia majors per a extraure’ls, fan més necessari que mai replantejar-nos l’ús que en fem.
0
La formació dels preus en els mercats energètics

Una alteració en els preus de l’energia té conseqüències sobre la inflació i sobre el conjunt de l’activitat econòmica, la qual cosa afecta la posició competitiva del país. La importància

0

El control de l’energia ha permès a la humanitat progressar fi ns arribar a l’actual modernització de la societat.
0
La força del món

Moltes persones estan convençudes que l'aportació de les anomenades energies renovables a la generació elèctrica no passa d'anècdota; la realitat és que l'any 2011 han aportat

0
La neuropsicologia: una especialitat amb futur

Neuropsychology: a specialisation with future perspectives. Neuropsychology encompasses two important approaches within brain research. One approach investigates the relationship between the brain and behaviour, while the

0
Trastorns del cervell i la ment amb base genètica

Conjunt de cromosomes del genoma humà.  A genetic basis for brain disease and mental illness. In the

0
Cervell i hormones

Brain and hormones: a two way path. Hormones play a very important role in controlling a number

0

Neurogenesis in the adult brain. is regeneration possible?. Neurogenesis, the production of new neurons, in the adult

0

Brain organisation. The remarkable organisation of the brain is shaped during embryonic development through a complex array of molecular programs and cellular interactions. After birth, information

0

An attempt to gain a better understanding of the cerebral cortex. Currently we are faced with

0

Mapa de l’escoça cerebral humana mostrant algunes de les regions de les quals es coneix la funció. The fragmented brain and cartography of the mind. The human mind is not a

0

Solament si l’investigador posseeix un coneixement profund del comportament natural de l’animal amb què treballa serà capaç de dissenyar experiments etològicament rellevants. Brain

0

Potser l’última frontera de la ciència és la comprensió del fonament biològic de la consciència

0