Particle Accelerators: “the super-microscopes”. We describe the importance of accelerators in particle physics, their basic principles, different types and uses. We include a detailed study of

0

Exotic Nuclei: Per ardua ad astra. Atomic nuclei, the tiny objects at the hearts of atoms, make up 99.8 % of the matter in our Universe.

0

Els constituents elementals de la matèria. © CERN Particle Zoology. Our present understanding of the basic constituents of matter and the interaction between them is

0

Els éssers humans sempre hem volgut saber de què està fet el món en què vivim. En

0

© Conservatoire du Littoral The experience of the "Conservatoire du Littoral" conservation as

0

© J. Domingo Les torres de guaita han estats utilitzades per a estimar els canvis a la línia de costa. Les fluctuacions de la mar

0

© F. Jarque The "Horta Nord" facing the port(s) and other improvidences. The Northern Part of the "Pais Valencià" is one of the areas that has undergone the most important changes

0

© Miguel Lorenzo El desgavell urbanístic de Benidorm és un dels pitjors exemples de gestió del litoral ibèric. Protecting habitats along

0

© O. Mayoral   © O. Mayoral Els efectes regressius han fet que la mar arrossegue moltes edificacions litorals que, no fa

0

© G.O.B.  Protecting the coast in the Balearic Islands. The excessive urbanisation of the

0

Rediscovering the valencian coast. Despite the strong pressure that the valencian coast has been under since time immemorial, recents years have seen important efforts to protect

0

Al llindar del segle XXI assistim a una renaixença per la preocupació del litoral. Quasi trenta anys

0

Controversial paths: How the teory of Evolution was received in Valencia. In the

0

Evolution and disease: What made Salmonella pathogenic? The versatility and frequency with which genetic interchange takes place

0

Coevolution of endosymbiotic bacteria and insects. Bacterial symbionts have been important in the evolution and diversification

0

The "Bolero de Ravel" and convergence of pinyon pines in mediterranian climates in America and Europe. The large seeds

0

Molecular Evolution: the life's clock. Molecular evolution studies

0

Si hi ha alguna cosa que caracteritza la biologia evolutiva és que, amb independència de la seua

0

The tree of life: once vigorous, now withered? The tree of life metaphore has a long tradition. Before Darwin's

0

The Future of Evolutionary Biology. Evolutionary biology is probably the most ambitious research theory program of biology.

0

© Mètode Durant els darrers 25 anys s'ha produït un creixement espectacular de l'activitat dels mercats financers. Mathematics in the Financial Market. We present

0

Il·lustració: Riu Serra      Contemporary Statistical Methods in Scientific Research: Bayesian Analysis. An

0

  Figura 2: Com podem reconstruir la part que manca a partir de la informació exterior a la taca de manera que tinguem la sensació d'estar

0

Some Algebraic problems. We follow mathematical development through the evolution of some classic algebraic problems.

0