72-54

Rocks and fossils against evolution. The conflict between Science and Religion for scientific creationists. The relationship between geology, palaeontology and religion has never been particularly

0
62-54

Theological Impacts of Breakthroughs in Physics. Breakthroughs in physics reach far beyond the specialised scientific community alone, instead they present new ways of seeing the

0
57-54

The intelligent design delusion. Obsolete science and pseudoscience in neocreationism. After the 1987 sentence of the US Supreme Court against teaching creationism in the

0
45-54

© Capítol catedral de Girona. Tots els drets reservats. Foto: J. M. Oliveras Tapís de la Creació (segles XI-XII) a la catedral de Girona. Al

0
44-54

A finals del segle xix, John William Draper i Andrew Dickson White van plantejar la tesi de conflicte entre ciència i religió. Des de llavors

0
98-55

© M. Lorenzo El futur de l’alimentació és la nutrició personalitzada, és a dir, dietes intel·ligents dissenyades d’acord amb les demandes específiques

0
88-55

Expressió d’emocions. En el seu llibre L’expressió de les emocions en els animals i en l’home, Darwin va anotar el valor universal d’aquestes

0
78-55

© M. Lorenzo Trends in the pharmaceutical sector. The influence of genetics on new treatments. The pharmaceutical sector in the US

0
71-55

La majoria dels laboratoris de genètica forense fan servir a hores d’ara el DNA mitocondrial, sent el seu major problema el

0
62-55

Des que a final del segle xix Gregor Mendel va descobrir les lleis de l’herència dels caràcters dels éssers vius, amb què va donar lloc

0
65-55

Blastocist expandit. Al centre s'aprecia la massa cel·lular interna (MCI). Embryonary stem cells and Regenerative Medicine. Embryonary stem cells have represented a scientific revolution in recent years given their potential capacity

0
És important estudiar la qualitat i no només la quantitat de carboni segrestat al sòl després d’un incendi - cicle de carboni

L’efecte del foc sobre el sòl, a més de donar lloc a una destrucció o degradació selectiva dels constituents orgànics, crea també noves formes de matèria orgànica.
0
92b-59

© Mètode Admiro els publicistes, la seva capacitat per construir narracions breus a partir de mentides i mitges veritats. Ens retraten com

0
87b-59

Selling Medicine around the World: Burroughs Wellcome & Co's pharmaceutical enterprise.The overwhelming success of the pharmaceutical enterprise founded by Burroughs and Wellcome in England at

0
124-55

Eduardo Kac. Genesis, 1999. Obra transgènica de dimensions variables que combina bactèries creades per l'artista, llum ultraviolada, so, ordinadors i Internet.

0
78-59

© Arxius de la Max Planck Society, BerlínL'emperador alemany Guillem II, amb els professors Neuberg, Wassermann i Harnack, en la inauguració de la Societat

0
71-59

What To Do If It Happens: Planners, pamphlets and propaganda in the age of the H-bomb.In 1955, a committee of experts predicted that an H-bomb

0
114-55

Espècies vegetals objecte d'estudi per a la producció de biocombustibles (d'esquerra a dreta i de dalt a sota): Jatropha podagrica, fruits de

0
62-59

Health and the Mass Media: Institutional sanitary propaganda in Spain in the 1920s and 30s. During the nineteen-twenties and thirties the Spanish sanitary authorities put

0
59-59

Social Thermodynamics: Physics used to justify the status quo in Spain during the Restoration.Just as Darwinism was used to justify social policies like eugenics, at the

0
48-59

Persuasion and dominating: science, advertising and propaganda.Science had gained great prestige by the end of the 19th century, thus becoming a resource for promoting a great

0
44-59

Almenys des de final del segle xix, quan la ciència va adquirir l’enorme prestigi de què encara gaudeix a hores d’ara, els arguments científics

0
Sòl hidrofòbic

La repel·lència a l’aigua és una propietat dels sòls que redueix les taxes d’infiltració. Així, la superfície d’un sòl repel·lent a l’aigua pot oferir una resistència intensa a la humectació.
0
Després dels incendis augmenta la pèrdua de sòl - cicle hidrològic

Els efectes del foc sobre els processos hidrològics són complexos, però cada vegada més ben entesos pels científics, que cerquen maneres d'evitar-ne les conseqüències més perjudicials.
0