Instruments científics: ressonadors de Helmholtz

Els instruments científics ofereixen una finestra privilegiada per recollir les pràctiques científiques i oferir una visió molt més humana de la ciència.

0
Junta de Ciències Naturals de Barcelona

La conservació del patrimoni científic ha d'incorporar-se a la vida cultural. Però, què s'ha de preservar? Per què i en quines condiciones?
0
Col·leccions científiques

Les col·leccions científiques comencen a trobar el seu lloc dins els estudis d'història de la ciència i de les iniciatives de recueperació patrimonial.
0

Is anybody out there? In the paper our aim is to describe some basic facts about prime numbers and the Riemann zeta function. After discussing their importance, we mention some

0

© Mètode Durant els darrers 25 anys s'ha produït un creixement espectacular de l'activitat dels mercats financers. Mathematics in the Financial Market. We present an introduction to the stochastic models used in

0

Some Algebraic problems. We follow mathematical development through the evolution of some classic algebraic problems. These problems were born with human civilisation, reflecting its needs, limitations and sometimes its beliefs. Seguim

0
L.A. Santaló, E. Vidal Abascal i Julio Rey Pastor

Evolució de la investigació matemàtica a Espanya durant la segona meitat del segle XX, a més de l'èmfasi en la importància del paper del nostre país a l'any 2000 (any de les Matemàtiques).
0
La neuropsicologia: una especialitat amb futur

Neuropsychology: a specialisation with future perspectives. Neuropsychology encompasses two important approaches within brain research. One approach investigates the relationship between the brain and behaviour, while the other studies and develops

0
Trastorns del cervell i la ment amb base genètica

Conjunt de cromosomes del genoma humà. A genetic basis for brain disease and mental illness. In the article the author discusses mental diseases of genetic origin, pointing out that a great

0
Cervell i hormones

Brain and hormones: a two way path. Hormones play a very important role in controlling a number of psychological and cognitive processes. However, the neuroendocrine response is modified by experience.

0

Neurogenesis in the adult brain. is regeneration possible?. Neurogenesis, the production of new neurons, in the adult mammalian brain is now a well-accepted phenomenon. The authors relate recent findings by

0

Brain organisation. The remarkable organisation of the brain is shaped during embryonic development through a complex array of molecular programs and cellular interactions. After birth, information from the outside world

0

An attempt to gain a better understanding of the cerebral cortex. Currently we are faced with the challenge of optimising on our capacity to interact with the human brain. Non-invasive,

0

Mapa de l’escoça cerebral humana mostrant algunes de les regions de les quals es coneix la funció. The fragmented brain and cartography of the mind. The human mind is not a

0

Solament si l’investigador posseeix un coneixement profund del comportament natural de l’animal amb què treballa serà capaç de dissenyar experiments etològicament rellevants. Brain and behaviour: an ethological approach. One prominent area

0

Potser l’última frontera de la ciència és la comprensió del fonament biològic de la consciència i dels processos mentals pels quals percebem, actuem, aprenem i recordem. Actualment la majoria dels

0
Thomas Glick

Thomas F. Glick (Ohio, EUA, 1934), professor d’història medieval a la Boston University, és sens dubte un dels millors coneixedors del regadiu valencià.
0
36-22

Growth without development. With respect to the future of historic market gardens. A coordinated policy is essential to protect what remains of the market gardens. Few European cities have an

0
rehabilitació del regadiu històric valencià

Ara fa una dècada encunyàrem el concepte de regadiu històric valencià a l’hora de definir els espais irrigats dissenyats i construïts abans del segle xix, un conjunt d’antigues hortes amb una problemàtica comuna, derivada del seu doble valor productiu i patrimonial.
0

Els investigadors de les hortes valencianes solen trobar-se davant un material cartogràfic dispers, poc precís i de vegades, massa antic. Tampoc els organismes públics ni les comunitats de regants solen disposar de plànols detallats de la infraestructura de canalitzacions.
0
l'horta de la reial séquia de Montcada

Durant deu segles, la Séquia de Montcada ha anat configurant un agrosistema i una cultura de l’aigua adaptats als canvis socials i ambientals. A hores d’ara, la comuna de Montcada és una institució representativa de la tradició hidràulica valenciana, que, al seu torn, encara el seu segon mil·lenni amb reptes inèdits.
0

La imatge tradicional (que s’ha presentat) de les hortes valencianes ha remarcat el predomini del costum en la gestió de les comunitats. Els valencians, s’ha dit, hem sabut mantenir les sàvies formes d’organització heretades del passat, i com a mostra, cada dijous el Tribunal de les Aigües encara es reuneix a la porta dels Apòstols de la Seu.
0
viles i hortes

La política territorial i diguem-ne paisatgística de Jaume I, després d’una primera fase de neteja ètnica i atrotinada colonització feudal (1233-1250), tindria importants conseqüències per al futur desenvolupament econòmic i poblacional del País Valencià.
0

El substrat arqueològic d’una ciutat conté les formes d’explotar i gestionar els recursos hídrics en successives etapes històriques. Tot i que les restes de les antigues infraestructures hidràuliques no solen manifestar-se al ulls de l’arqueòleg urbà amb la freqüència i rotunditat d’altres restes materials...
0